Minarelationer

Relationsråd

Råd från relationsterapeuten Lisa

Relationer är som trädgårdar som behöver odlas och vårdas. Oavsett om det handlar om vänskap, familjeband eller romantiska förhållanden, kräver alla relationer arbete för att blomstra och växa.

För att bygga och upprätthålla en hälsosam relation är det viktigt att kommunicera öppet och ärligt med varandra. Att ha en öppen dialog kan hjälpa till att lösa konflikter och undvika missförstånd. Det är också viktigt att visa respekt, lyssna aktivt och visa empati för den andra personens behov och känslor.

Att spendera kvalitetstid tillsammans är också avgörande för att stärka relationen. Det kan vara att göra aktiviteter tillsammans som ni båda gillar eller att helt enkelt njuta av varandras sällskap. Att visa uppskattning och ge komplimanger till varandra kan också bidra till att bygga upp en positiv atmosfär i relationen.

Ibland kan det vara nödvändigt att söka extern hjälp för att arbeta med relationen. En relationsterapeut kan vara till stor hjälp genom att erbjuda råd och verktyg för att lösa problem och förbättra kommunikationen. Att ta emot professionell hjälp är inte att erkänna misslyckande, utan snarare ett tecken på att du är engagerad i att göra relationen starkare.

Kom ihåg att det tar tid och ansträngning för att bygga och upprätthålla en stark och hälsosam relation. Ge inte upp när det blir utmanande, utan fortsätt att investera i relationen och arbeta tillsammans för att skapa en meningsfull och givande gemenskap./Lisa

Relationsråd

Att må bra i sig själv

Att må bra i sig själv är faktiskt en viktig grund för att ha hälsosamma och tillfredsställande relationer. När vi är i balans och trivs med oss själva, har vi större möjlighet att ge och ta emot kärlek, respekt och omsorg i våra relationer.

Att ta hand om sin egen fysiska och mentala hälsa är därför avgörande. Det kan innebära att ägna tid åt självreflektion, att hantera stress, att ta vara på sina egna behov och att sätta gränser för sig själv och andra. Att ha sunda egenvårdsvanor som till exempel att få tillräckligt med sömn, äta hälsosamt och motionera regelbundet kan också bidra till att må bra och öka vår förmåga att skapa och bibehålla givande relationer.

Genom att investera i oss själva och vår egen välbefinnande, kan vi också förbättra vår självkänsla och självförtroende. Detta kan i sin tur påverka hur vi interagerar med andra människor och hur vi upprätthåller relationer. När vi känner oss tillfreds med oss själva, är vi också mer benägna att vara öppna, ärliga och empatiska gentemot våra nära och kära.

Det är dock viktigt att komma ihåg att det inte är enbart enskilda personers ansvar att hålla relationen stark och frisk. Båda parterna behöver vara engagerade och bidra till att vårda och odla relationen tillsammans. Att kommunicera öppet, lyssna på varandra, respektera varandras gränser och behov, och spendera kvalitetstid tillsammans är alla viktiga faktorer för att skapa en hälsosam och harmonisk relation.

Så, genom att fokusera på sig själv och sitt eget välbefinnande kan man skapa en grund för att ha givande och tillfredsställande relationer med andra människor./Lisa

“Citat”

“Relationer byggs inte på vackra ord och löften, utan på förtroende, respekt och sann kärlek.” 

Lisa

Misstanke om otrohet?

Att misstänka otrohet kan vara en smärtsam och känslomässigt utmanande situation. Det är viktigt att komma ihåg att misstankar inte nödvändigtvis betyder att otrohet har skett. Det bästa sättet att få klarhet är genom ärlig kommunikation med din partner. Trots det, här är några potentiella tecken på otrohet i ett förhållande:

 1. Ändrade vanor: Din partner kan plötsligt ändra sina rutiner, till exempel att komma hem sent från jobbet regelbundet eller ha oförklarliga “möten” eller aktiviteter.
 2. Känslomässig distans: Om din partner plötsligt verkar avståndstagande, ointresserad eller mindre engagerad i förhållandet kan detta vara en indikation på otrohet.
 3. Hemlighetsfullt beteende: Din partner kan bli mer hemlighetsfull och skyldig när det gäller sin telefon, dator eller sociala medier. Att plötsligt ändra lösenord eller vara oberedd att dela information kan vara varningssignaler.
 4. Minskad intimitet: Om det tidigare varit en stark fysisk och emotionell närhet i ert förhållande, kan en plötslig minskning av intimitet vara ett tecken på otrohet.
 5. Oförklarliga utgifter: Om din partner spenderar pengar på saker som inte verkar vara relaterade till er relation eller förklaras på ett tillfredsställande sätt, kan det vara värt att undersöka närmare.

Det är viktigt att notera att dessa tecken inte är bevis på otrohet i sig själva. Det är bäst att ha en öppen och ärlig kommunikation med din partner för att lösa eventuella misstankar eller problem som uppstår i relationen.

Relationsråd

Kan man komma vidare efter en otrohet?

Att arbeta genom och försonas efter en otrohet kan vara en lång och utmanande process. Här är några steg som kan vara till hjälp:

 1. Kommunikation och ärlighet: Det är viktigt att ha ärliga och öppna samtal med din partner om händelsen. Uttryck dina känslor och lyssna också på din partners perspektiv. Det kan vara svårt och smärtsamt, men ärlighet är avgörande för att förstå varandra och börja bygga tillit igen.
 2. Tillitsskapande: Tillit är något som måste byggas upp igen över tid. Det kan vara användbart att diskutera och komma överens om sätt att återuppbygga tilliten, till exempel genom öppenhet, trovärdighet och att hålla sina löften. Var medveten om att det tar tid och att det kan finnas tillfällen av tvivel eller osäkerhet.
 3. Förlåtelse och förlåtelseprocessen: Att förlåta är en individuell process som kan ta tid. Det innebär att inte hålla fast vid ilska eller hämndbegär mot din partner. Förlåtelse handlar inte heller om att glömma, utan snarare om att släppa taget om smärtan för att kunna gå vidare. Att få stöd från en professionell terapeut kan vara värdefullt för att navigera genom förlåtelseprocessen.
 4. Arbetet med självkänsla och självvärde: Efter en otrohet kan det vara viktigt att arbeta med sin egen självkänsla och självvärde. Det kan innebära att ta hand om ens egna behov och välja att investera i ens egen välbefinnande. Att ha ett starkt självvärde kan bidra till att minska osäkerhet och rädsla inom relationen.
 5. Professionell hjälp: Att söka stöd från en relationsterapeut kan vara värdefullt för att hjälpa till att hantera känslor, kommunicera bättre och arbeta genom uppkomna problem. En professionell kan också erbjuda råd och verktyg för att hjälpa er båda att helas och bygga en starkare grund i ert förhållande.

Det är viktigt att komma ihåg att det inte finns några enkla lösningar och att processen kan vara smärtsam och svår. Var tålmodig med dig själv och din partner, och var beredd att investera tid och energi för att bygga upp ert förhållande igen. /Lisa

https://minarelationer.se/shop/

Vad är ett destruktivt förhållande?

Ett destruktivt förhållande är en relation som präglas av negativa och skadliga mönster och beteenden. Det kan vara en emotionell, fysisk eller sexuell relation som inte främjar välbefinnande och hälsa för de involverade parterna.

Här är några kännetecken på ett destruktivt förhållande:

 1. Ojämlik maktbalans: Ett destruktivt förhållande kännetecknas ofta av en obalans i maktförhållandet mellan parterna. En person kan kontrollera och dominera den andra parten, vilket leder till en ojämlik fördelning av makt och inflytande.
 2. Kontroll och manipulation: En destruktiv partner kan använda olika metoder för att kontrollera och manipulera den andra parten. Det kan inkludera att begränsa den andras frihet, övervaka deras aktiviteter, isolera dem från vänner och familj, hota eller skuldbelägga dem.
 3. Verbalt eller fysiskt våld: Ett destruktivt förhållande kan involvera verbalt eller fysiskt våld. Detta kan inkludera hot, skrikande, nedvärdering, misshandel eller andra former av fysisk aggression. Det är viktigt att komma ihåg att alla former av våld är oacceptabla och olagliga.
 4. Bristande respekt och gränser: I ett destruktivt förhållande kan det finnas en bristande respekt och förståelse för den andras gränser och behov. Den ena parten kan nonchalera eller förlöjliga den andras känslor, idéer och önskemål.
 5. Ständig konflikt och osäkerhet: Ett destruktivt förhållande präglas ofta av ständig konflikt, osäkerhet och instabilitet. Parterna har svårt att kommunicera på ett sunt och konstruktivt sätt, vilket leder till upprepade konflikter och missförstånd.
 6. Nedvärdering och förödmjukelse: En destruktiv partner kan aktivt försöka nedvärdera och förödmjuka den andra parten genom att säga nedlåtande eller nedsättande kommentarer, förlöjliga deras utseende, förmågor eller känslor.

Det är viktigt att komma ihåg att ett destruktivt förhållande inte är hälsosamt eller hållbart. Om du befinner dig i en destruktiv relation är det viktigt att söka stöd och hjälp för att bryta mönstren och skydda din egen hälsa och säkerhet. Det kan vara användbart att kontakta en relationsterapeut, en rådgivare eller en krislinje för att få professionell hjälp och vägledning./ Lisa